Stichting VAC Hengelo

  

Wat is VAC Hengelo 
De VolkshuisvestingsAdviesCommissie Hengelo is een vrijwilligersorganisatie die kritisch kijkt naar- en adviseert over bouwplannen voor woningen en woonomgeving binnen de gemeente Hengelo.
VAC Hengelo ontstond in 1957, uit onvrede over de woonkwaliteit van toenmalige (huur)woningen.
Circa 180 VAC's zijn aangesloten bij Stichting VACpuntWonen. Deze zorgt voor scholing en informatie-uitwisseling en signaleert naar de landelijke politiek.

 

Wat doet VAC Hengelo 
VAC Hengelo beoordeelt als enige partij binnen de Gemeente Hengelo bouwplannen op gebruikskwaliteit, gezien door de ogen van de bewoner.
 
Ze adviseert of de nieuwe woning bruikbaar, bezoekbaar, veilig, gezond en comfortabel is. Ook let VAC Hengelo op duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
 
Het doel van VAC Hengelo is de woonkwaliteit en leefbaarheid van woningen en wijken in Hengelo te verhogen.
 
 
 
Hoe werkt VAC Hengelo 
 
De commissie adviseert de opdrachtgever van woningbouwplannen (de Gemeente Hengelo, een projectontwikkelaar of de woningcorporatie). Dit advies gebeurt door bouwtekeningen te bekijken en schriftelijk advies uit te brengen en later de bouwplaats te bezoeken.
 
Om mee te kunnen praten in de bouwwereld wordt veel VAC-tijd besteed aan opleiding (cursus tekeninglezen, bouw'taal', onderhandelen) en netwerken.
 
Dat maakt de inzet van VAC-leden wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 
 
 
Wat zoekt VAC Hengelo
 
VAC Hengelo zoekt momenteel geen leden.
 
 
 
 
Contact opnemen met VAC Hengelo 
 Stichting VAC Hengelo is per 31 december 2017 opgeheven.
 
 
 
 
 St. VAC Hengelo
 
stand 9 november 2011
 
'Senioren voor Hengelo'
 
ROC Hengelo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laatste wijziging op: 12-01-2016 21:24